pondělí 22. června 2009

Ocenění pro můj blog/Award for my blog

Tak to jsem opravdu překvapená a moc potěšená. Blog si teprve vytvářím a už mně přišlo ocenění od EverEverAfterMoment Designs. Wow. Mockrát děkuji.

I am really very suprised and I feel really honored. Jamie from EveryEverAfterMoment Designs nominated my blog for this award.Wow. Thank you very much, Jamie.I am really very pleasant.
Here are the rules for this award:
1. Put the award on your blog.
2. Include a link to the person who gave you the award.
3. Nominate 7 or more blogs (always hard to do)
4. Leave a message on their blog letting them know they have an award on your blog

Zde jsou pravidla pro udělení tohoto ocenění:
1. Umísti ocenění na svůj blog
2. Nezapomeň zahrnout i link osoby, která Ti ocenění udělila
3. Nominuj 7 nebo více blogů ( vždy obtížné)
4. Zanechej zprávu na jejich blogu, abys jim dal vědět, že mají na Tvém blogo ocenění


I nominate:
Click on their name to go to their blog.

Valarie Ostrom Designs CT- the beautifull blog and great cooperation of CT
Herkula -beautifull clear design and very sympathetic women
Norren - nice scrap of her sweet baby
Nonca - great foto, Beautiful LO´s, nice blog
Valarie Ostrom - my great designer
Zalinka - great work, wonderful kits and LO´s
Siťa -wonderful designer

2 komentáře: